Skip to content

O nas

Pracownia działa na rynku od 2012r. świadcząc usługi z zakresu szeroko rozumianego pojęcia projektowania, zarówno budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy przemysłowych. Posiadamy wieloletni doświadczeni w branży budowlanej, ciągle szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów remontu, przebudowy i termomodernizacji obiektów zabytkowych /kamienice, budowle fortyfikacyjne i inne obiekty zabytkowe/ w pełnym uzgodnieniu prowadzonych prac z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Świadczymy również usługi z zakresu nadzoru robót, wykonywania obowiązkowych przeglądów budynków zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, opracowywania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych z przygotowanej przez inwestora dokumentacji lub opracowanej przez pracownię.
Zakres usług naszej pracowni obejmuje pełną obsługę administracyjną i projektową związaną z procesem budowlanym.

Oferujemy Państwu:

 •  adaptacje projektów gotowych – już od 2000,00 /kwota uzależniona od skomplikowania inwestycji i wprowadzonych zmian
  projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego – realizacja do 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
 • realizację inwestycji w systemie “ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”, który idealnie optymalizuje czas i koszty poniesione przez inwestora w trakcie procesu inwestycyjnego, przynosząc wymierne korzyści finansowe,
 • projekty remontów kamienic i obiektów zbytkowych,
 • indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • gotowe projekty domów z katalogu projektów,
 • adaptacje projektów gotowych – już od 2 000 zł netto,
 • projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych,
 • projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
 • projekty budowli inżynierskich,
 • projekty garaży i budynków gospodarczych,
 • modernizacje, rozbudowy, nadbudowy, inwentaryzacje,
 • projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych) i elektrycznych,
 • projekty sieci zewnętrznych,
 • projekty zjazdów z dróg publicznych,
 • projekty zagospodarowania terenu,
 • projekty przebudowy dróg i budowy chodników,
 • wstępne analizy funkcjonalne,
 • ekspertyzy budowlane,
 • kosztorysowanie w pełnym zakresie
 • nadzór budowlany kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzór autorski,
 • doradztwo techniczne i wykonawcze,
 • ekspertyzy i opinie geotechniczne,
 • usługi kamerą termowizyjną,
 • legalizacja samowoli budowlanych.