Skip to content

Cennik usług

Adaptacja* projektu typowego (powtarzalnego) budynku mieszkalnego jednorodzinnego do lokalnych warunków– 3 000 zł dodatkowo:
  • dodanie drugiego budynku gospodarczego lub garażowego – 1080 zł,
  • zmiana konstrukcji stropu np. z drewnianego na betonowy – 600 zł,
  • zmiana konstrukcji dachu np. przez zmianę jego geometrii – 600 zł.
Projekt indywidualny budynku mieszkalnego jednorodzinnego do lokalnych warunków– od 9000 zł dodatkowo:
Projekt techniczny przyłącza wodociągowego** – 550 zł;
Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej** – 550 zł;
Projekt budowlany doziemnej instalacji gazowej policznikowej** – 950 zł;
Projekt budowlany doziemnej instalacji elektrycznej policznikowej** – 650 zł;
Projekt bezodpływowego zbiornika na ścieki „szambo” – 650 zł;
Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków – od 1650 – 2000 zł;
Projekt zjazdu z drogi – od 500 - 850 zł.
Projekt garażu – od 1 200,00 zł – 2 500,00 /Cena uzależniona od wielkości obiektu/
Wykonanie mapy do celów projektowych – 850 zł /klient może wykonać mapę we własnym zakresie/
Badania geologiczne gruntu – bardzo zalecane – 850 zł/ jeden otwór /  1000 zł/ dwa otwory/ 1200 zł/ trzy otwory/ zwykle dwa, trzy otwory wystarczą/ - klient otrzymuje kompletną opinię geologiczną, niezbędną do właściwego zaprojektowania /dostosowania do warunków lokalnych/ fundamentów.
Przygotowanie wniosku do gminy o wydanie WZ – Warunków zabudowy - 150 zł /Klient dostarcza kopię mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów-uproszczony/

Czynności po stronie Klienta:

uzyskanie DWZ (decyzji o warunkach zabudowy),
uzyskanie WT (warunków technicznych) przyłączeniowych od gestorów sieci,

Powyższe dokumenty możemy wykonać po uzyskaniu od Klienta pełnomocnictwa i za dodatkową opłatą czym też możemy się zająć za dodatkową opłatą:

Doradztwo techniczne i wykonawcze na etapie budowy – W CENIE PROJEKTU;
Wsparcie oraz pomoc administracyjna na etapie wydawania warunków zabudowy, warunków technicznych oraz pozwolenia na budowę – W CENIE PROJEKTU;

*ADAPTACJA obejmuję: projekt zagospodarowania terenu z naniesionym budynkiem oraz koncepcją lokalizacji przyłączy wraz z opisem, określenie warunków posadowienia budynku i jego kategorię na podstawie badań geotechnicznych gruntu, dostosowanie projektu budynku do obowiązujących warunków zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego, zestawienie dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiany nieistotne np. przesunięcie/likwidacja/dodanie okna, drzwi czy ścian działowych są w cenie.
**W przypadku konieczności uzgodnienia dokumentacji w ZUDP wynikającej z warunków technicznych, do ceny należy doliczyć kwotę 105zł w przypadku jednego przyłącza, lub po 73,5zł w przypadku dwóch lub więcej przyłączy. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z gestorem, wykonuje Klient.
/UWAGA: Ceny mogą ulec zmianie ze względu na stawkę urzędową./